17 kwietnia sala odczytowa MBP w której prezentowano wystawę „Tischner” wypełniona była po brzegi . Nic w tym dziwnego, gdyż tego dnia  o  życiu i twórczości Tischnera opowiadali : Wojciech Bonowicz , autor biografii i  Wanda Czubernatowa –  zaprzyjaźniona z księdzem od lat poetka.