Do 12 października w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej czynna była wystawa "Polskie druki bibliofilskie" z prywatnej kolekcji Marka Czrnoty z Rzeszowa. Autor wystawy zaprezentował w tarnobrzeskiej bibliotece przeszło 140 publikacji wydanych w różnych latach, prezentowano wydawnictwa z okresu międzywojennego jak i współczesne.

Wśród najstarszych wydań szczególnym zainteresowaniem cieszyły się "Zapomniane autografy Stanisława Wyspiańskiego", które ukazały się w Krakowie w roku 1926 oraz wydawnictwa lwowskiego bibliofila Mieczysława Opałka.

Wśród wydawnictw współczesnych szczególną uwagę przyciągały "Zeszyty exlibrisu polskiego" ukazujące się w latach 70 - dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie oraz krakowska seria "Z Białym Krukiem"

Również sandomierskie wydawnictwa cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem "Z notatnika" Jarosława Iwaszkiewicza, "Sandomierz" Anny Kamieńskiej czy "Dwa wiersze" Ludmiły Mariańskiej.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obejrzało ją przeszło 1500 osób.