15.04. 2011

Spotkanie autorskie z Moniką Kusztal "Reklamówka w niebieskiej sukience"

Monika Kusztal, młoda, stalowowolska poetka 15 kwietnia br. spotkała się z czytelnikami MBP i zaprezentowała swój najnowszy tomik poezji „Reklamówka w niebieskiej sukience” oraz poprowadziła warsztaty poetyckie z młodzieżą gimnazjalną. Prezentacja własnych wierszy, opowieści o drodze twórczej autorki oraz bardzo interesująco przeprowadzone warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Odpowiadając na liczne pytania zaznaczyła, że poezją interesuje się od wielu lat, od wielu lat też uczestniczy w warsztatach poetyckich, bierze udział w konkursach. Nadmieniła, że była trzykrotną laureatką konkursu „Życie wierszem pisane” a jej nagrodzone i wyróżnione wiersze znalazły się w tomikach pokonkursowych.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla autorki była nagroda Związku Literatów Polskich za najlepszy debiut jaką otrzymał tomik „Oparta o deszcz” wydany w 2007 roku.