19.05.2011

Grzegorz Kociuba
promocja tomu poetyckiego
Stonka i inne wiersze

Grzegorz Kociuba ur. 19.02.1963 roku w Tarnowcu k. Jasła. Poeta, krytyk literacki. Opublikował książki poetyckie: Obserwacje (1991), Budzenie twarzy (1997), Ślady i znaki (2001), Widoki i widzenia (2005), Powiększenia, Wiersze 1991-2006 (2009), prozę: Ktoś (2003) oraz pracę krytycznoliteracką: Maski/Twarze, Eseje, szkice, recenzje o poezji (2009). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Stypendysta Ministra Kultury. Polonista w LO im. M. Koper­nika w Tarnobrzegu. Jego wiersze były tłumaczone na: angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski. Wiersze z niniejszego tomu były prezentowane w: „Czterdzieści i cztery", Nihil Novi", „Nowej Okolicy Poetów", „Poboczach", „Toposie", „Twórczości".