TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011
Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę
8 – 15 maja 2011

Od ośmiu lat z inicjatywy Zarządu  Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie organizowana jest ogólnopolska akcja Tygodnia Bibliotek , w tym roku prowadzona pod hasłem Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam wchodzę. Był to czas niezwykle  motywujący do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia książek, ale także poznania  nieznanej pracy bibliotekarzy . Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publiczne im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, jak zawsze,przygotowali bardzo ciekawą ofertę dla różnych grup wiekowych czytelników. Już pierwszego dnia  akcji z dziećmi spotkał się Grzegorz Kasdepke znany i bardzo lubiany  pisarz. Spotkanie zorganizowano w Filii nr 1 na os. Serbinów. W tym też dniu swoje podwoje dla ciekawskich otworzyła Biblioteka Główna  oraz filie nr 2 ( os. Siarkowiec) i  nr 6 (os. Sobów). Dużą grupę zainteresowanych funkcjonowaniem biblioteki stanowiły przedszkolaki. Dla nich  w oparciu o teksty literackie przygotowano specjalne scenariusze zajęć. W Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej wędrowano śladem tuwimowskiej lokomotywy, natomiast w Filii nr 6 miedzy innymi układano tęczę z wiosennych kwiatów.  Starsi czytelnicy z wielkim zainteresowaniem serfowali po stronie internetowej biblioteki, nabierając umiejętności zarówno w  poszukiwaniu informacji jak i korzystaniu z katalogów on-line . Serfowanie po stronie MBP zorganizowano  w Czytelni Internetowej jak i Filii nr 4 ( os. Mokrzyszów) W spotkaniach licznie wzięli udział uczniowie klas I – III szkół podstawowych, szczególne chętnie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych  połączonych  z głośnym czytaniem klasyki dziecięcej. W Filii nr 2 szukano odpowiedzi  na pytanie „ Gdzie mieszka bajeczka ?”, w miechocińskiej filii nr 3  poznano ciekewe legend o Tarnobrzegu  a w  Filii nr 5 w os. Wielowieś bawiono się w ornitologa. Na zakończenie tarnobrzeskich obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych oraz młodzieży ph „ Miłość niejedno ma imię.” Problem miłości w ujęciu psychologicznym przedstawiła mgr Irmina Gronczewska, w aspekcie pedagogicznym mgr Elżbieta Chabel , natomiast różne oblicza miłości w literaturze zreferowała mgr Dorota Ziętek .Seminarium zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg pozyskanej na realizację projektu „ Łamiąc milczenie- emocje dobre, emocje złe”.

Projekt realizowany jest przez członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Tarnobrzegu.