Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„Z książką przez życie”

Komisja Konkursowa w składzie:

 

  1. Klaudia Tajs – zastępca kierownika oddziału dziennika „Echo Dnia” w Tarnobrzegu
  2. Joanna Rybczyńska – kierownik oddziału Tygodnika „Sztafeta” w Tarnobrzegu
  3. Janina Szul – nauczyciel języka polskiego
  4. Stanisława Mazur – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu

 

na posiedzeniu zamkniętym 28 czerwca 2011 r. wybrała zgodnie z regulaminem najlepsze prace w konkursie „Z książką przez życie”. Na konkurs wpłynęło 22 prace, 8 nie spełniło wymogów regulaminu i nie zakwalifikowało się do konkursu.  Komisja oceniając prace zwróciła uwagę na:

1)      zgodność wypowiedzi z tematem konkursu,

2)      sposób ujęcia tematu,

3)      poprawność językową.

 

Po dokładnej analizie prac Komisja przyznała:

  • I miejsce i nagrodę – 150 zł – Bogusławie Bogaczyk z Iwonicza Zdroju za pracę „Z książką przez życie”.
  • Wyróżnienie i nagrodę 100 zł – Marcie Chodackiej z Chorzowa za pracę „Magiczna karta”.

Ponadto Komisja przyznała 2 wyróżnienia książkowe, które otrzymują:

  • Violetta Baranowska z Mogilan
  • Stella Bojczuk-Czachór z Tarnobrzega

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu „Z książką przez życie”.