Otwarcie Filii nr 8 na os. Przywiśle

W odpowiedzi na potrzeby czytelnicze mieszkańców osiedla Przywiśle, utworzono nową Filię nr 8. Uroczyste otwarcie, w obecności prezydenta Miasta Tarnobrzeg - Norberta Mastalerza, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spory – Anny Czaplińskiej, dyrektor MBP – Stanisławy Mazur, mediów lokalnych oraz mieszkańców osiedla, miało miejsce 28.10.2011r. Baza lokalowa jest skromna – 34 m, na których urządzono dwa pomieszczenia dla czytelników; w większym zgromadzono książki dla dorosłych, w mniejszym księgozbiór dla dzieci. W pomieszczeniu dla dzieci, pomimo niewielkiej powierzchni, udało się urządzić przytulny „kącik zabaw”, w którym wyeksponowano książeczki dla najmłodszych oraz kolorowe zabawki, pluszaki i materiały plastyczne. Mali czytelnicy mogą rysować, bawić się, przeglądać książeczki, czyli miło spędzić czas i zaprzyjaźnić się z biblioteką.

W wypożyczalni dla dorosłych dla użytkowników utworzono stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Wszystkie pomieszczenia pomalowano, estetycznie urządzono i wyposażono w nowe regały na książki i ladę biblioteczną z komputerem do elektronicznej obsługi czytelników. Filię obsługuje jeden pracownik w systemie dwuzmianowym, kierownik Beata Mazur.