15.11.2011 - 12.12.2011

Galeria “Okno”
prezentuje prace tarnobrzeskich twórców
"Jesienne nostalgie"

Galeria “Okno” prezentuje prace 16-stu tarnobrzeskich twórców na wystawie “Jesienne nostalgie”. Tworzą ją fotografie, obrazy, rzeźby o różnej tematyce. Tęsknoty za uciekającym czasem, miejscami, przedmiotami i pięknem to najistotniejsze elementy tej ekspozycji. Kwiaty, owoce, przedmioty pojawiają się w pracach: Zofii Kniaź, Patrycji Krakowiak, Małgorzaty Wójtowicz, Marioli Gadowskiej, Haliny Całki. Jesienne pejzaże Marii Bobrowskiej, Jana Decowskiego, baśniowe zdjęcia jesiennego Zwierzyńca Jerzego Abramczyka a mgły i pajęczyna Jeziórka Doroty Pelc mogą być chwilą zastanowienia nad upływającym czasem. Własną interpretację rzeczywistości przedstawili Łukasz Saturczak i Beata Michalska. Namalowane według obrazów znanych malarzy prace: Anny Werhun, Zofii Kniaź, Haliny Całki, Małgorzaty Wójtowicz to próba zmierzenia się z perfekcją pędzla wielkich mistrzów. Uzupełnieniem wystawy jest metaloplastyka Stanisława Lubacza i rzeźby Kazimierza Kohyta, Jana Milcza, Aleksandra Fidora, który jest również autorem prezentowanych na tej wystawie modeli żaglowców