http://mbp.tarnobrzeg.pl/templates/redevo_aphelion/images/icon_date.gif Wprowadzono, 27 Marzec 2015

27 marca uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej nr 6 wzięli udział w lekcji bibliotecznej " Z katalogiem on-line za pan brat" zrealizowanej w Filii nr 3  MBP.

Uczniowie , podczas pobytu w Filii Bibliotecznej nr 3 z dużym zainteresowaniem słuchali o możliwościach  wykorzystania  katalogów on-line w dotarciu do poszukiwanej książki oraz informacji. Lekcja biblioteczna, którą poprowadzili pracownicy MBP,  składała się z 2 części – teoretycznej i praktycznej.  W części teoretycznej przedstawiony został układ katalogów oraz sposób korzystania z nich   natomiast  w  części  praktycznej uczniowie szukali,  zgodnie z uzyskanymi  wcześniej wskazówkami,  wybranych książek na półkach oraz informacji o swoim osiedlu. Szczególną uwagę pracownicy biblioteki  oraz nauczyciele goszczących w filii uczniów zwracali na księgozbiór regionalny, traktujący o ludziach i historii Miechocina .

W ramach projektu Comenius, 12 marca 2015 r. goście z Rumunii, Finlandii, Grecji, Włoch i Turcji oraz uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1 odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu.