W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu przeprowadzono cztery lekcje biblioteczne „Gdy Orzeł zerwał kajdany”..

... których celem było rozbudzenie szacunku dla przeszłości i tradycji historycznych regionu. Scenariusz lekcji opracowany został głównie w oparciu o księgozbiór regionalny dostępny w Bibliotece. W pracy z młodzieżą wykorzystano między innymi fragmenty; publikacji „Przez ciernie żywota”Ferdynanda Kurasia, „Pamiętniki włościanina” Jana Słomki, „Wspomnienia” Marii Tarnowskiej oraz monografii „Tarnobrzeg dzieje miasta 1593-1939” pod redakcją Feliksa Kiryka. W lekcjach udział wzięli uczniowie kl V i VI Publicznej Szkoły Katolickiej, kl. I Gimnazjum nr 3, kl II Gimnazjum nr 1 oraz kl. V Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu