Grzegorz Kociuba, poeta, krytyk literacki, pedagog. Zadebiutował w 1991 roku zbiorem wierszy „Obserwacje.” Sześć lat później wydany zostaje kolejny tomik ,,Budzenie twarzy" i kolejne: Ślady i znaki”, „Widok i widzenia”, "Powiększenia".

Wiersze 1991 -2006”, „Stonka i inne wiersze”. W 2003 roku do rąk czytelników trafia powieść „Ktoś”. Jest też autorem esejów i tekstów krytyczno – literackich, które cechuje klarowny styl i logika wywodu. Za swoja twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień a wiersze tłumaczone były między innymi na język angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski.

16 grudnia 2015 r. licznie zgromadzonej publiczności Grzegorz Kociuba zaprezentował swój, siódmy już, tomik poetycki „Osady”. Nim jednak Jan Adam Borzęcki , prowadzący spotkanie, sprowokował autora do dyskusji o poezji, goście wysłuchali kilkunastu wierszy w interpretacji Leokadii Piskor, Agaty Szymańskiej, Iwony Ceny, Aleksandry Wolak, Mateusza Załuska i Wiesława Szumielewicza - członków Teatru „Czwartek”, którego opiekunem i reżyserem jest dr Sylwester Łysiak. Nawiązując do zaprezentowanych wierszy Jan Adam Borzęcki, powiedział między innymi, że tomik „Osady”jest „...niewątpliwie najlepszym z dotychczasowego dorobku poetyckiego i świadczy o pełnej dojrzałości twórczej. Składające się na tom „Osady”, wiersze stanowią syntezę twórczych doświadczeń poety i układają się w zwarty zbiór egzystencjalnych wniosków. Poeta nie zadaje pytań wiedząc, że na większość z nich nie ma odpowiedzi. Rejestruje zmiany, przede wszystkim siebie, ubolewa nad własna bezradnością, ale zdaje sobie sprawę, że taka jest natura materii. Nawet tej powiększonej o wymiar duchowy. Poeta nie kłóci się już ze światem i Bogiem, bo już wie , że nie warto...”. Z dyskusji, jaka rozwinęła się wynikało, że z kilkoma tezami wysuniętymi przez Jana Borzęckiego nie zgodził się sam autor jak i Ci z uczestników spotkania, którzy znali już wiersze zamieszczone w tomiku. Na zakończenie wieczoru Grzegorz Kociuba osobiście zaprezentował własną twórczość oraz podpisał tomiki nabyte przez uczestników spotkania.