Kiedy przeglądałem najnowsze dzieło naszych tarnobrzeskich Autorów – p. Piotra Czepiela i p. Piotra Dumy, poświęcone tym razem kościołom, kaplicom, a co za tym idzie tarnobrzeskim parafiom, pierwsza myśl jaka przyszła mi do głowy to sloganowe stwierdzenie: „Strzał w dziesiątkę!

Bo przecież nie było do tej pory publikacji, która by tak integralnie ujęła temat tarnobrzeskich i osiedlowych kościołów”. Dlatego z radością witam i polecam to zwięzłe oraz rzeczowe opracowanie, przybliżające główne fakty, osoby i daty tworzące historię wiary i religijności ludzi żyjących na przestrzeni kilku wieków na tym skrawku polskiej ziemi.

Ks. Adam Marek

O tym, że słowa ks. Adama Marka są jak najbardziej trafne można było się przekonać 12 listopada, podczas spotkania z autorami publikacji „ Tarnobrzeg. Kościoły. Kaplice”. W wypełnionej po brzegi słuchaczami sali odczytowej MBP o swojej najnowszej książce mówili Piotr Duma i Piotr Czepiel. Autorzy, w swej wypowiedzi nie kryli radości jaką dała im praca nad „ odkrywaniem na nowo ” miejsc, które wydawać by się mogło znali niemal od zawsze. Książka to efekt rocznej pracy, wielu godzin spędzonych nad kronikami parafialnymi, artykułami prasowymi i na rozmowach z ludźmi. To wykonanie dziesiątek zdjęć, ukazujących nie zauważane szczegóły wnętrz kościołów, ołtarzy i trudne momenty weryfikacji zebranego materiału by książka i tak obszerna, nie rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. Autorzy nie omieszkali też wspomnieć tych, którzy nie tylko wspierali ich w pomyśle, ale jak zgodnie stwierdzili, wykazywali się dużą dozą cierpliwości przy redagowaniu książki. Byli wśród nich między innymi Witold Szozda, Marta Woynarowska i Dorota Kozioł. Dopełnieniem wieczoru promocyjnego był występ wokalny uczennic Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, które wykonały a capella pieśń „ Nasza Pani Tarnobrzeska” oraz hymn parafii p.w. Chrystusa Króla.