Nowa oferta dla osób niewidomych i słabowidzących - CZYTAK w FILII NR 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015.

 

Projekt dofinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach tego projektu Biblioteka bezpłatnie otrzymała nowoczesne urządzenie do odtwarzania książki cyfrowej - "Czytak Plus" oraz zbiór ponad 1100 tytułów książek cyfrowych, nagranych w zaszyfrowanym formacie mp3, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix’ baza książek będzie z roku na rok powiększana o kolejne nowości wydawnicze. Nadmieniamy, że dla potrzeb czytelników Filii, ze środków MBP, zakupiony został dodatkowy czytak. Czytaki wraz z wybranymi przez czytelników tytułami książek wypożyczane będą osobom z dysfunkcją wzroku na zasadach określonych w Regulaminie.

Szczegółowe informacje na temat obsługi Czytaka i możliwości wypożyczenia można uzyskać pod numerem tel. 15 823-42-5515 823-42-55 lub w Oddziale muzyczno-fonograficznym Filii nr 1, funkcjonującej przy ul. M. Dąbrowskiej 31A.