http://mbp.tarnobrzeg.pl/templates/redevo_aphelion/images/icon_date.gif Wprowadzono, 05 marzec 2014

"Godzina z JANEM PAWŁEM II"

10.03.2014 godz. 18.00

    Dzięki staraniom Rady Rycerzy Kolumba nr 15239, działającej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, 10 marca 2014 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej  odbyła się promocja książki  Jan Paweł II. „Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003”. W spotkaniu, które poprowadził Przemysław Bednarz z Wydawnictwa Znak, wzięli  udział Agnieszka Rudziewicz – redaktor wydania oraz  ks. Adam Marek-proboszcz tarnobrzeskiej parafii pw. Chrystusa Króla
    Publikacja licząca 640 stron,  to zapis czterdziestu lat niezwykłej duchowej drogi Jana Pawła II.  Od pierwszego decydującego stwierdzenia „Jestem bardzo w rękach Bożych” po rozważanie „Czas się wypełnił” i ostatnie „Deo gratias” (Bogu niech będą dzięki).
    Rozmowę na temat książki poprzedziła projekcja filmu ukazującego kulisy jej przygotowania.  W dokumencie swoją decyzję o zachowaniu i opublikowaniu części zapisków ojca świętego wyjawia kard. Stanisław Dziwisz. „Niewątpliwie zapiski ukazują drogę do świętości – stwierdza w filmie – Warto pogłębić tę jego duchowość, poznać ją poprzez spokojne czytanie zapisów medytacji. To nie jest powieść, to jest medytacja. Jest to skarb jego osobistego życia wewnętrznego, które może być dla nas przykładem, może i nas sprowadzić na tę drogę, którą on szedł. Co trzeba było zniszczyć, zostało zniszczone, a co trzeba było zachować dla dobra człowieka, to zachowałem.”
    Agnieszka Rudziewicz, wspominając czas  pracy nad publikacją, nie ukrywała dylematów moralnych z jakimi zmagał się zespół redakcyjny, w związku z ujawnieniem testamentu Papieża. W zeszytach – będących głównie osobistymi zapiskami z rekolekcji – znajdowały się bowiem  jego najważniejsze, osobiste pytania, głębokie, poruszające medytacje i modlitwy wyznaczające rytm każdego dnia. Ale pojawiały się w nich również zapiski będące świadectwem troski o najbliższych. –  W czasie licznych rozmów z ks. kardynałem i jego współpracownikami wyłoniła się myśl, że nie ma lepszego czasu, na wydanie książki, jak ten obecny, przed kanonizacją Jana Pawła II – mówiła redaktor. Te notatki, choć są zapisem chwil, wykraczają poza granice życia Jana Pawła II, przenosząc nas tam, gdzie to co ludzkie i to co Boże łączy się w wymiarze świętości.