"Widzenie  świata 
- twórczość Stanisława Piętaka"

Otwarcie wystawy -  9.09.2014 , godz.  18.00
10.09.2014 - 22.10.2014

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w ramach miejskich obchodów Roku Stanisława Piętaka, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza, przygotowała szereg imprez popularyzujących życie i twórczość naszego Rodaka. Do 22 października prezentowana będzie wystawa „ Widzenie świata – twórczość Stanisława Piętaka”. Zgromadzone na wystawie pierwsze wydania poezji i prozy, fotografie z różnych lat, dokumenty oraz prywatna korespondencja pozwolą prześledzić zarówno życie prywatne jak i twórczą drogę pisarza.

 

Prezentowane dokumenty pochodzą z prywatnych zbiorów Krzysztofa Watracza, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.