"Słownik
Legionistów
Tarnobrzeskich"


3.10.2014 r.,  godz. 18.00

Słownik Legionistów Polskich to kolejna książka Bogusława Szwedo. Prof. dr. hab. Janusz Cisek w recenzji napisał: „Bogusław Szwedo jest uznanym Autorem, specjalizującym się w problematyce militarnej i biografistyce z szerokim uwzględnieniem lokalnego rynku. Wydał słowniki biograficzne kawalerów Virtuti Militari ziemi tarnobrzeskiej, sandomierskiej i niżańskiej, był członkiem zespołu prof.dr hab.B.Polaka i wydawcą jednego z tomów Słownika Biograficznego Kawalerów Virtuti Militari. W 2012 opublikował w IPN Oddział Rzeszów tom biogramów sportowców – kawalerów VM. Wreszcie w ostatnim roku ogłosił  tom poświęcony powstańcom Roku 1863 z ziemi tarnobrzeskiej oraz pierwszy tom słownika biograficznego Tarnobrzega. Wszystkie wymienione publikacje spotkały się z przychylnym odzewem środowiska naukowego. Obecnie recenzowany Słownik wpisuje się główny nurt zainteresowań Autora a w świetle dotychczasowego dorobku – stanowi wręcz niezbędne uzupełnienie wobec dotychczas ogłoszonych słowników. Tak jak i poprzednie, oparty jest o szeroką paletę źródeł…Słownik ukazuje się w układzie holenderskim, najbardziej praktycznym w tego rodzaju wydawnictwach. Duża część biogramów wyposażona jest w fotografie, często ze zbiorów rodzinnych. Każdy biogram zakończony jest obszerną bibliografią, z archiwaliami Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie oraz innych archiwów centralnych a także miejscowych. Niewątpliwie mamy do czynienia z wartościowym opracowaniem, wypełniającym lukę w naszym piśmiennictwie historycznym. Dodatkowym atutem Słownika jest jego aktualność w świetle obchodów  100-lecia I wojny światowej i czynu Legionów Polskich. Bez zastrzeżeń rekomenduję Słownik do pilnej publikacji i szerokiej dystrybucji „