http://mbp.tarnobrzeg.pl/templates/redevo_aphelion/images/icon_date.gif Czwartek, 14 marca 2013

22.03.2013 godz. 18.00

Koncert poezji śpiewanej
"Muzyka wierszem malowana"

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu niekonwencjonalnie zaakcentowano XIII Światowy Dzień Poezji. Czytelnicy biblioteki, wrażliwi na piękno mowy wiązanej, mieli przyjemność wysłuchać pięknych fraz poetyckich  wyśpiewanych przez uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej w Tarnobrzegu. Repertuar koncertu tworzyły liryczne, zabawne lub zaskakujące teksty, m.in. B. Leśmiana, A. Osieckiej, B. Chorążuka. Młodzież w składzie: Kamila Papka, Emilia Lichocka, Sylwia Kuźnicka, Natalia Burdzel, Luiza Grąziel, Milena Baszak, Piotr Pluta, Paweł Lis, Arkadiusz Kokowicz, Sebastian Nowak,  świetnie poradziła sobie z muzyczną interpretacją poetyckich tekstów. Aplauz publiczności, wyrażony gromkimi brawami, zaowocował licznymi bisami. Koncert, profesjonalnie i z wielką kulturą sceniczną, prowadził dyrektor szkoły Krzysztof Zwierzyński. Mamy nadzieję, że to wydarzenie muzyczne  popularyzujące piękno poezji,  przełoży się na większe  zainteresowanie czytelników licznym zbiorem tego gatunku literatury udostępnianym w naszej bibliotece.