http://mbp.tarnobrzeg.pl/templates/redevo_aphelion/images/icon_date.gif Wprowadzono, 17 czerwca 2013

PROTOKÓŁ Komisji konkursu
recytatorskiego -
„ABECADŁO Z PIECA SPADŁO”

PROTOKÓŁ

Komisji konkursu recytatorskiego p.t. „Abecadło z pieca spadło”

przeprowadzonego w Filii nr 1

w dniu 29.05.2013 roku

Konkurs recytatorski przeprowadzony został zgodnie z regulaminem.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były od 06.05.2013  do 24.05.2013.

Do zainteresowanych informacja o konkursie docierała za pośrednictwem plakatów, informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, indywidualnej informacji ustnej oraz mediów. Chętni do udziału mogli wybrać wiersze spośród przygotowanego zestawu.

Celem konkursu było popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima w związku z przypadającą w tym roku 60 rocznicą śmierci poety, rozbudzenie zainteresowania poezją i kształtowanie wrażliwości na jej piękno, rozwijanie umiejętności recytatorskich, a także umiejętności uczenia się wierszy na pamięć.

Do konkursu zgłosiło się 21 dzieci w wieku od 3 do 12 lat. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 20  uczestników.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Agnieszka Tworek - przewodnicząca
  2. Monika Sadkowska
  3. Alina Szczepanik

dokonała oceny recytujących z podziałem na dwie kategorie wiekowe: dzieci młodsze do lat 9 i dzieci starsze od 10 do 12 lat, zwracając uwagę na znajomość tekstu, sposób interpretacji.

W grupie dzieci młodszych wyróżniono Tomasza Fornala lat 6 za recytację wiersza p.t. „Okulary”

W grupie dzieci starszych wyróżniono Julitę Bartyzel lat 10 za recytację wiersza p.t. „Spóźniony słowik”.

Pozostali uczestnicy konkursu wykazali się wyrównanym poziomem recytacji i ciekawą interpretacją wierszy. Wszystkim więc przyznano równorzędne nagrody książkowe.