Promocja książki Józefa Talera - 
„W poszukiwaniu bohaterów”

„W poszukiwaniu bohaterów” to autorskie wspomnienie Józefa Talera – rozwadowskiego Żyda, który opowiedział o życiu miejscowej ludności, pobycie w getcie lwowskim, bólu, udręce, rozstaniach z drogimi osobami odrywanymi od tych, których się kocha. Książka została przetłumaczona po raz pierwszy na język polski przez Marka Wiatrowicza, wydana w wydawnictwie Stratus w Sandomierzu. Spotkanie promocyjne odbyło się 7 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Wśród licznych gości obecna była także tarnobrzeżanka, Genowefa Szczur, której rodzice ukrywali w czasie okupacji doktor Olgę Liljen. Natomiast o książce i jej autorze interesująco opowiedzieli Marek Wiatrowicz i dr Bartłomiej Balcerz.