20.03.2012, godz 17.00

Promocja książki Małgorzaty Lis - 
„Z Grywałdu na Uniwersytet Jagielloński.
Życie i działalność kulturalno-oświatowa
Michała Marczaka (1886-1945)”

20 marca br. odbyła się promocja  książki Małgorzaty Lis „Z Grywałdu na Uniwersytet Jagielloński. Życie i działalność kulturalno-oświatowa Michała Marczaka (1886-1946)”. Publikacja wydana w ramach biblioteki Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych przy współfinansowaniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Praca, prezentująca wyjątkową postać, patrona naszej Biblioteki, ma charakter monografii historycznej poświęconej historykowi, bibliotekarzowi i regionaliście - dr. Michałowi Marczakowi.