Filia nr 1 włączyła się do obchodów Miejskiego Roku Stanisława Jachowicza wybitnego tarnobrzeżanina, pedagoga, poety, bajkopisarza, który żył w latach 1796 – 1857. Stanisław Jachowicz był twórcą powiastki dla dzieci jako gatunku oraz autorem kilkuset wierszy o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim.

Wśród wierszy do dziś powszechnie znane to: „Chory kotek”, „Andzia”, „Tadeuszek”. Stanisław Jachowicz znany jest również jako zaangażowany działacz społeczny, członek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, współtwórca ochronek dla dzieci, założyciel pierwszego w Europie codziennego pisma dla dzieci o małym formacie p.t. „Dziennik dla Dzieci”, autor pierwszego opracowanego zbioru piosenek dla dzieci. O tym,  jak wciąż aktualne są tematy poruszane w bajkach Jachowicza przekonali się uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 10, którzy wzięli udział w  spotkaniu. Prowadząca  Maria Pałkus  w zajmujący  sposób przedstawiła twórczość Jachowicza a czytanymi na głos powiastkami  zobrazowała ich tematykę i wyjaśniła cechy tego gatunku. Uczniowie chętnie zabierali głos trafnie  interpretując przesłanie pisarza. Ze spotkania wynieśli  pełną wiedzę nie tylko o  twórczości  ale również o związkach Jachowicza z Tarnobrzegiem, o jego pracy nauczycielskiej i działalności dobroczynnej. Wszystkim spodobała się niezwykła metoda wychowawcza  stosowana przez Jachowicza w  pracy pedagogicznej. Zawarta w jego słowach „Wszystkich Was do bajek wsadzę”  była  również mottem spotkania.  Na zakończenie wszyscy wspólnie rozwiązali krzyżówkę, której celem było sprawdzenie zdobytych wiadomości o Stanisławie Jachowiczu.