Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w 2016 roku obchodzi jubileusz 70–lecia swojej działalności oraz 130 rocznicę urodzin jej patrona.  Z tej okazji w ciągu całego roku odbywać się będzie wiele imprez czytelniczych związanych z historią  biblioteki, życiem i działalnością M. Marczaka.

 

Obecnie w Bibliotece Głównej czynna jest wystawa  „Dr Michał Marczak – bibliotekarz, archiwista, regionalista”, odbywają się również lekcje biblioteczne przybliżające postać oraz działalność naszego patrona. Ukażą się jubileuszowe materiały informacyjne oraz monografia Biblioteki zawierająca jej historię ostatnich 10 lat i będąca uzupełnieniem wydanej monografii z okazji 60-lecia MBP. Ważnym wydarzeniem jubileuszowym był koncert „..czy to jest muzyka, czy to jest czytanie…” w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Po 13-tej” Filharmonii Podkarpackiej. Koncert był okazją do spotkania i  przekazania podziękowań wszystkim tym, którzy współpracowali z biblioteką i przyczyniali się do zmian w niej zachodzących w ciągu  70 lat. Po przywitaniu gości  dyrektor MBP - Stanisława Mazur szczególne słowa uznania skierowała do emerytowanych i obecnych pracowników Biblioteki,  których  wiedza, zaangażowanie i praca,  przyczyniły się do  podnoszenia standardu biblioteki i wprowadzania nowych technologii do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych oraz rozwoju czytelnictwa w mieście. Czytelnikom podziękowała za to, że są dla bibliotekarzy napędem do działania i podejmowania nowych inicjatyw oraz za życzliwość i serdeczne słowa kierowane pod  adresem  bibliotekarzy.

Podziękowania za inwestowanie w bibliotekę, pomoc w realizacji planów związanych z rozwojem sieci bibliotek, wyposażaniem w nowy sprzęt, komputeryzację zbiorów, możliwość zakupu nowości wydawniczych oraz akceptację działań na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście dyrektor skierowała do obecnych i byłych władz samorządowych. Za współpracę dziękowała   również dyrektorom  i pracownikom instytucji kultury, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, organizacji społecznych, prasy, radia, telewizji, portali internetowych oraz  dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu za użyczenie pomieszczeń na spotkanie jubileuszowe. Kończąc  swoje wystąpienie dyrektor zaprosiła do wysłuchania koncertu, w którego programie  znalazło się  15 utworów, m.in. utwór Jana Sebastiana Bacha „Jezu, ma radości” , Adama Jarzębskiego „Canzon Prima”, Jerzego Petersburskiego „To ostatnia niedziela”, Franza Lehára „Usta milczą”, Vittorio Montiego „Czardasz”, Waldemara Kazaneckiego walc z „Nocy i dni”.

Po  koncercie  gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia na ręce dyrektor złożyli  Józef Motyka –  zastępca Prezydenta, Urszula Rzeszut - Skarbnik i Przemysław Rękas – Sekretarz. Wręczając pamiątkowy grawerton   Prezydent pogratulował  dyrektor i bibliotekarzom pięknego jubileuszu, wyraził słowa uznania za ogromne zaangażowanie Biblioteki w popularyzację czytelnictwa oraz upowszechnianie najcenniejszych wartości zawartych w literaturze i mających duży wpływ na kształtowanie postaw moralnych.

Miłym akcentem było spotkanie wszystkich gości przy torcie i kawie oraz wspomnienia z minionych lat.