http://mbp.tarnobrzeg.pl/templates/redevo_aphelion/images/icon_date.gif Wprowadzono, 17 Kwietnia 2015

REGULAMIN
KONKURSU RECYTATORSKIGO
„ENTLICZEK-PENTLICZEK”
WIERSZE JANA BRZECHWY

  1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu

  2. Celem konkursu jest:

  • przypomnienie i popularyzacja twórczości jednego z najwybitniejszy poetów polskich, piszących dla dzieci, Jana Brzechwy, którego 115 rocznica urodzin przypada w 2015 roku (15.08.1900 r.),
     • rozwijanie u dzieci umiejętności uczenia się wierszy na pamięć,
       • odkrywanie , rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci.

        3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z  klas  I – IV.

        4. Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 11 maja 2015 r. (poniedziałek).

        5. Zadaniem uczestnika konkursu jest wybór  wiersza Jana Brzechwy z zestawu przygotowanego przez bibliotekarzy, nauczenia się go na pamięć.
        6. Przesłuchania uczestników oraz wyłonienie laureatów odbędzie się 14.05.2015 r. (czwartek) , o godz.14.00 , w Filii nr 1.
        7. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, przy ocenie szczególną uwagę zwracać będzie na znajomość tekstu, dykcję, sposób interpretacji oraz wrażenia artystyczne .
        8. Dla zwycięzców przewidziano nagrody  oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

         REGULAMIN

         KONKURSU RECYTATORSKIGO

         ENTLICZEK-PENTLICZEK”

         WIERSZE JANA BRZECHWY