Sekcja malarska przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu działa od 2008 roku. Obecnie liczy 19 osób,  które spotykają się raz w tygodniu na zajęciach, w czasie których wykonują  obrazy  techniką tempery o różnorakiej tematyce.

Sekcja malarska przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu działa od 2008 roku.

Obecnie liczy 19 osób,  które spotykają się raz w tygodniu na zajęciach, w czasie których wykonują  obrazy  techniką tempery o różnorakiej tematyce. Są to kwiaty, martwe natury, pejzaże z okolic Tarnobrzega i te dalsze, bardziej egzotyczne a także inspirowane znanymi dziełami sztuki, głównie impresjonizmem. Obecna wystawa  „Świat w kolorach” jest 16- tą prezentacją w ośmioletniej działalności sekcji malarskiej. Większość wystaw prezentowanych było w sali wystawowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego gdzie swoją siedzibę ma UTW.  Były również wystawy w domach kultury w Tarnobrzegu i Koprzywnicy oraz indywidualne prace poszczególnych członków grupy  prezentowane były na wystawach zbiorowych w Galerii „Okno”  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu.

Obecnie,  na wystawie znajduje się   60 prac malarskich  z ostatnich lat. Swoje prace prezentują Ewa Chciuk, Halina Całka, Zofia Kniaź, Zofia Rzeźnik, Halina Wiącek, Zofia Kawalec, Anna Karaś, Anna Ziółkowska, Anna Nastaszyc, Krystyna Urbaniak, Urszula Kurpniewska, Maria Gospodarczyk, Stanisław Świetlicki, Krystyna Michałeczko, Andrzej Biernat, Teresa Bik.

Zajęcia plastyczne od początku istnienia sekcji prowadzi mgr Helena Pilecka  - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, która również  prezentuje  na wystawie kilka swoich rysunków.

Podczas wernisażu, który odbył się 01.07.2016 roku uczestnicy sekcji malarskiej zaprezentowali swoje prace, opowiadali o ważnej roli pasji w życiu emeryta, snuli plany na przyszłość i wielokrotnie podkreślali, że malowanie to sposób na ciekawe spędzenie czasu.  Krystyna Frąszczak – prezes UTW, przedstawiła rolę sekcji malarskiej w działalności Uniwersytetu, nakreśliła krótką historię  jej funkcjonowania oraz zaprezentowała osoby najdłużej z sekcją związane.