Bogusław Szwedo – dziennikarz, założyciel i prezes Radia Leliwa w Tarnobrzegu – pierwszej i najważniejszej stacji radiowej w Polsce południowo-wschodniej oddał w ręce czytelników kolejny 3 tom Tarnobrzeskiego słownika biograficznego, którego promocja odbyła się 6 lipca br. w sali odczytowej MBP.

Tak jak i w poprzednich tomach, w słowniku znalazły się biogramy osób, które urodziły się i działały w granicach administracyjnych Tarnobrzega. Jak pisze autor „…w tym tomie nie udzielałem preferencji żadnej z prezentowanych postaci, ani jakiejkolwiek z grup społecznych. W słowniku znalazły się zarówno biogramy osób powszechnie znanych, jak i takich, o których zgasła pamięć społeczna…”. Podczas spotkania autor zapowiedział systematyczne wydawanie kolejnych tomów, w których znajdzie się około 800 biogramów.

Bogusław Szwedo jest autorem książek: Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi Niżańskiej (2000), Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej (2001), Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi Sandomierskiej (2001), Zawsze w pierwszej linii. Kapłani odznaczeni Orderem Virtuti Militari 1914-1921, 1939-1945 (2004), Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari 1914-1921, 1939-1945 (2011), Powstańcy Styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari (2013), Tarnobrzeski słownik katyński (2013), Wpisani w historię miasta. Tarnobrzeski słownik biograficzny t. I (2013), t. II (2015), Słownik legionistów tarnobrzeskich t. I (2014) , kilkuset artykułów i biogramów publikowanych m.in. w „Polskim słowniku biograficznym”, „Encyklopedii katolickiej”, słowniku „Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945”, „Harcerskim słowniku biograficznym”, „Małopolskim słowniku uczestników działań niepodległościowych 1939-1956”, „Przemyskim słowniku biograficznym” oraz czasopismach „Almanachu Ziemi Limanowskiej”, „Janowskich Korzeniach”, „Naszej Służbie”, „Roczniku Mieleckim”, „Roczniku Tarnobrzeskim”, „Studiach Rzeszowskich”, „Tarnobrzeskich Zeszytach Historycznych”, „Włoszczowskich Zeszytach Historycznych”, „Zeszytach Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego” i „Zeszytach Sandomierskich”.

W 1999 roku był dyrektorem Centrum Prasowego podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu. W latach 2007-2011 członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, jej Przewodniczący 2009-2010. Prezes Telewizji Polskiej w 2009.