Ukazał się kolejny, 45 numer Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych. Promocja odbyła się 15 listopada 2016 roku w Bibliotece, która mieści się  dawnej synagodze.

Na spotkaniu prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, Tadeusz Zych zaznaczył, że jest to drugi zeszyt poświęcony Żydom  ale wyjątkowy, gdyż ukazuje się podczas obchodów 25-lecia istnienia Towarzystwa. „Po 25 latach postanowiliśmy wrócić do tematu, tym samym zatoczyć swoiste koło historii. Tamten pierwszy Zeszyt, mający już dziś walory archiwalne, drukowany był metodą powielaczową. Równie uboga była również jego treść. Wracamy do tematyki żydowskiej, nie tylko w przeświadczeniu, że jest bardzo ważna. Mamy także nadzieję, że kolejne artykuły z nią związane, nie tylko poszerzą wiedzę o naszych dawnych sąsiadach, ale też będą asumptem do podjęcia prac nad wydaniem pełnej monografii poświęconej tarnobrzeskim Żydom”.

W Zeszycie znajduje się wiele ciekawych, dotychczas nie publikowanych informacji.  Na szczególną uwagę zasługuje „Lista Wacława Mączki” zawierająca listę tarnobrzeskich Żydów.

Galeria „Okno” prezentuje wystawę prac tarnobrzeskich twórców „Wakacyjne malowanie”.