Trzeci tom serii „Tarnobrzeskie ślady”, którego promocja odbyła się 12 grudnia br., poświęcony został wizerunkom obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Album jest pokłosiem prawie rocznych żmudnych poszukiwań, kilkudziesięciu wyjazdów i licznych korespondencji autorów publikacji Piotra Czepiela i Piotra Dumy.

„...Zaczynaliśmy od kilku, potem było już kilkadziesiąt, a skończyło się na prawie stu wizerunkach Matki Bożej, do których dotarliśmy - wyjaśniał Piotr Czepiel podczas promocji -Ale nie są to bynajmniej wszystkie obrazy naszej Madonny. Wiemy o kilkunastu innych, w tym o znajdującym się w kościele w Gnadenthal w Szwajcarii…” Współautor publikacji Piotr Duma dodał :”...W książce prezentujemy obrazy znajdujące się w kościołach, kapliczkach, muzeach polskich, jak i poza granicami naszego kraju. W Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im. Wasyla Stefanyka na Ukrainie, gdzie wśród XIX-wiecznej kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, jest także kolorowana grafika z wizerunkiem MB Dzikowskiej, datowana na I poł. XIX stulecia”.

Autorzy obok zdjęć obrazów zamieścili także informacje o miejscach, w których się one znajdują jak również opisali okoliczności, w jakich tam trafiły. Ponadto w publikacji zamieszczone zostały artykuły o historii Sztandaru Cechu Rzemieślników w Tarnobrzegu, ryngrafie na popiersiu Juliusza Tarnowskiego i niesamowitej historii rzeźby Matki Bożej Dzikowskiej.

 

plakat duma 3 page 001

Galeria „Okno” prezentuje wystawę prac tarnobrzeskich twórców „Wakacyjne malowanie”.