Do 15 marca 2016 roku czynna będzie wystawa „Ilustracje i rysunki Wacława Piszczka CM do Bibliofilskiej Edycji Dzieł Henryka Sienkiewicza”.

Laureaci X edycji konkursu „Super Czytelnik Roku 2015”. Podczas otwarcia wystawy „Ilustracje i rysunki Wacława Piszczka CM
do Bibliofilskiej Edycji Dzieł Henryka Sienkiewicza”

 

Na wystawie zobaczyć można oryginały ilustracji i rysunków ks. Wacława Piszczka, zamieszczone zostały w Bibliofilskiej Edycji Dzieł Henryka Sienkiewicza.

Ks. Wacław Piszczek, podczas wernisażu, który poprowadził o. Andrzej Bielat OP nie krył, iż pomysłodawcą tej niecodziennej edycji do której tworzył ilustracje, jest prof. dr. hab. Lech Ludorowski, prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. „ Profesor bowiem zaproponował koncepcję wydania dzieł, która będzie wzbogacona o wątek krytyczno - badawczy oraz poznawczy. I tak, w 1995 r powołano zespół redakcyjny w skład którego weszli: Halina Kosętka, Lech Ludorowski, Halina Ludorowska i Wacław Piszczek”.

Oprócz rysunków na wystawie wyeksponowano dziewięć, dotąd wydanych tytułów z tej Bibliofilskiej Edycji: „Pójdźmy za Nim”- zapomniane arcydzieło nowelistyki religijnej, stanowiące doskonały prolog do „Quo vadis ?”, „W pustyni i w puszczy”, „Dramaty”, „ Na polu chwały”, „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”, „Potop” oraz „ Pan Wołodyjowski”. Całość ekspozycji dopełniają wydania okolicznościowe, jakie ukazały się z okazji prac redakcyjnych nad wydaniem edycji.