czary mary mFilia nr 3 w Miechocinie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Zimowe czary mary”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, polega na wykonaniu pracy plastycznej (ilustracji, pracy przestrzennej, wyklejanki) dowolną techniką, której tematem będzie zima.

Konkurs trwa od 16.01.2023 – 27.01.2023 r., czyli przez całe ferie zimowe. W tym czasie należy składać prace wraz z wypełnioną i podpisana kartą zgłoszenia. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie konkursu, który wraz z kartą zgłoszenia jest do pobrania na stronie Biblioteki w zakładce „Konkursy” oraz poniżej. Więcej informacji na temat Akcji Zima tutaj.

Regulamin konkursu Zimowe czary mary

Karta zgłoszenia Zimowe czary mary