1889

 • z inicjatywy dr. Antoniego Surowieckiego otwarta została pierwsza czytelnia w Tarnobrzegu,

1894

 • A. Surowiecki założył Czytelnię Mieszczańską w Tarnobrzegu,

1903

 • A. Surowiecki otworzył Czytelnię Włościańską w Dzikowie,

1911

 • Stanisław Sobiński założył w Tarnobrzegu Wypożyczalnię Towarzystwa Szkoły Ludowej, która działała do I wojny światowej,

1922

  Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnobrzegu otworzył wypożyczalnię książek,

1935

 • Uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa Szkoły Ludowej otworzona została Biblioteka Powiatowa, która działała do II wojny światowej,

1946

 • Uchwałą Powiatowej Rady Narodowej z dnia 16.04.1946 r. powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu, kierownikiem została Zofia Nowak,

1948

 • rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu, funkcję kierownika powierzono Jadwidze Popko,

1955

 • biblioteki - powiatowa i miejska zostały połączone w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, kierownikiem został Czesław Żarów,

1968

 • powstała pierwsza filia biblioteczna w Tarnobrzegu, zlokalizowana w Szpitalu,

1975

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na mocy Zarządzenia nr 10/75 Wojewody Tarnobrzeskiego z 7 lipca 1975 r. uzyskała status biblioteki wojewódzkiej. W skład WBP weszły oddziały w Staszowie, Opatowie, Sandomierzu, Nisku, Stalowej Woli i Janowie Lubelskim oraz Filia nr 1 w Szpitalu,- dyrektorem WBP została mgr Ewa Gołębiowska,

1976

 • z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęła, w ramach sieci WBP, działalność Filia Społeczno-Polityczna
 • w wyniku likwidacji gminy Tarnobrzeg oraz poszerzenia granic administracyjnych miasta Tarnobrzega o Mokrzyszów, Wielowieś i Miechocin WBP przejęła biblioteki funkcjonujące w wymienionych osiedlach i włączyła je do struktury jako Filie nr 3,4,5,

1977

 • Zarządzeniem Dyrektora WBP zlikwidowane zostały oddziały działające w Staszowie, Opatowie, Nisku i Janowie Lubelskim

1982

 • na osiedlu Serbinów otwarto Filię dla dzieci nr 6,

1984

 • Filia Społeczno-Polityczna została przekazana Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR.
 • dyrektorem WBP została mgr Barbara Kutyna

1985

 • poszerzenie działalności Filii nr 6 (dziecięcej) o wypożyczalnię dla dorosłych i przekształcenie w Filię wielofunkcyjną,
 • otwarcie na osiedlu Serbinów Filii nr 2 gromadzącej zbiory specjalne

1987

 • w 7 tras do 20 miejscowości województwa, w tym 3 osiedli Tarnobrzega - Ocice, Zakrzów i Sielec wyruszył bibliobus,

1990

 • po poszerzeniu granic miasta o Sobów, do WBP włączona została biblioteka i zaczęła funkcjonować jako Filia nr 7,

1993

 • WBP przejęła od Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" bibliotekę zakładową i włączyła do sieci jako Filię nr 8,

1998

 • likwidacja bibliobusu,
 • rozpoczęcie procesu tworzenia elktronicznych baz nowości wydawniczych z wykorzystaniem systemu MAK,

1999

 • zmiana statusu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • przekazanie Filii nr 1 Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Tarnobrzegu,
 • połączenie Filii nr 2 z Filią nr 6 w wielofunkcyjną Filię nr 1 zlokalizowaną na osiedlu Serbinów,
 • otwarcie Czytelni Internetowej w Bibliotece Głównej,
 • dyrektorem MBP została mgr Stanisława Mazur,

2001

2003

 • otwarcie Centrum Komunikacji Społecznej w Filii Bibliotecznej w Wielowsi,
 • otwarcie czytelni dla dorosłych w Filii nr 1,
 • za pracę z osobami niewidomymi i niedowidzącymi Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 • zakończenie modernizacji Magazynu Czytelni Głównej - wymina oświetlenia, montaż regałów przesuwnych,
 • rozwiązanie umowy z Rejonowym Urzędem Poczty w Tarnobrzegu na prowadzenie w Filii nr 5 w Wielowsi Centrum Komunikacji Społecznej,
 • wydanie Bibliografii Tarnobrzega za lata 2004 i 2008

2010

 • w wyniku majowej i czerwcowej powodzi ucierpiały filie biblioteczne w Sobowie i Wielowsi. Filia w Sobowie nieczynna była od 19.05 do 14.06.2010 roku, natomiast Filia w Wielowsi zamknięta była do końca roku,
 • przeniesienie Filii Bibliotecznej nr 2 z osiedla Przywiśle do zaadaptowanych, wyremontowanych i doposażonych w nowy sprzęt pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kopernika 18 na osiedlu Siarkowiec. Uroczyste otwarcie Filii odbyło się 28.09.2010 roku,
 • generalny remont ( 01-24.10.2010 ) pomieszczeń oraz częściowa wymiana sprzętu bibliotecznego w Filii Bibliotecznej w Sobowie,
 • zakończenie (grudzień) komputeryzacji księgozbioru oraz procesów bibliotecznych w ostatniej z filii bibliotecznych – w Sobowie,
 • wydanie kolejnych tomów „Bibliografii Tarnobrzega” za lata 2003 i 2009,

2011

 • 10 lutego rozpoczęła działalność Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa.
 • po generalnym remoncie, wymianie wyposażenia, uzupełnieniu księgozbioru wznowiła działalność Filia nr 5 w osiedlu Wielowieś. Filia ucierpiała w wyniku powodzi w roku 2010 i była nieczynna od 19 maja 2010 r. do 21 lutego 2011 roku.
 • od 1 września użytkownikom Biblioteki Głównej umożliwiono korzystanie z bezprzewodowego Internetu, w Czytelni Głównej zainstalowano hotspot.
 • 28 października na osiedlu Przywiśle, otwarta została nowa, ósma na terenie Tarnobrzega, filia biblioteczna.

2012

 • z okazji ogłoszonego przez Radę Miasta Tarnobrzega Roku Jana Słomki MBP przygotowała do wydania „ Pamiętniki Włościanina”
 • opracowano i Bibliografii Tarnobrzega za rok 2001 i 2011
 • ukazała się publikacja Tarnobrzeskie ulice
 • zakończone zostało tworzenie elektronicznych baz ubytków w agendach i filiach MBP

2013

 • z dniem 1 stycznia nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej MBP. Czytelnia Internetowa została połączona z Czytelnią Główną. W pomieszczeniu po Czytelni Internetowej od 1 lutego rozpoczęła działalność Pracownia Digitalizacji Zbiorów
 • 13 czerwca zmarła Grażyna Chmielewska , wieloletnia Głowna Księgowa MBP
 • 23 sierpnia Filia nr 2 rozpoczęła, po przeprowadzce, swoją działalność w wyremontowanych i zaadaptowanych dla jej potrzeb pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopernika 5
 • we wrześniu MBP otrzymała „CERTYFIKAT NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI 2013”
 • w grudniu MBP otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za udział w "NARODOWYM CZYTANIU FREDRY"
 • w grudniu MBP otrzymała w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka + „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”. W ramach otrzymanych środków zakupiono programy oraz sprzęt komputerowy do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych.
 • ukazały się kolejne tomy Bibliografii Tarnobrzega za rok 2000 i 2012

2014

 • w ramach dotacji celowej Urzędu Miasta zakupiono 103 regały biblioteczne dla wypożyczalni i oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej oraz 7 komputerów, które zainstalowano na stanowiskach do obsługi użytkowników,
 • w czerwcu rozpoczęto ponowny remont w Filii Bibliotecznej w Wielowsi, która poniosła straty materialne (zalane zbiory i budynek) w czasie powodzi w 2010 roku,
 • nawiązano współpracę z 3 tarnobrzeskimi Szkołami Podstawowymi, nr 8 i 10 oraz Gimnazjum nr 3, w zakresie realizacji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2”,
 • wykonano remont i malowanie sali odczytowej oraz czytelni Biblioteki Głównej.

2015

 • w drugim półroczu rozpoczęto wdrażanie programu MAK+ do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych ,
 • doposażono oddział muzyczno- fonograficznych Filii Nr 1 w 2 „Czytaki” oraz ponad 1100 tytułów książek cyfrowych w formacie mp3,
 • zakończono w sierpniu rozpoczęte w 2014 roku osuszanie i remont pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Wielowsi,
 • pomalowano hol Biblioteki Głównej.

2016

 • 1 stycznia – wprowadzenie do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych nowego programu biliotecznego MAK+,
 • 130 – rocznica urodzin patrona MBP dr. Michała Marczaka – wystawa „Dr Michał Marczak – bibliotekarz, archiwista, regionalista”,
 • 31 maja - Jubileusz 70–lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka
 • remont i modernizacja sieci internetowej i telefonicznej Biblioteki Głównej,
 • montaż centralek telefonicznych w filiach nr 1 i 2,
 • częściowa wymiana sprzętu komputerowego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego „Ricoh” do Pracowni Digitalizacji Zbiorów,
 • 15 grudnia – zmarła Kazimiera Pająk, długoletnia kierownik Filii Bibliotecznej nr 5 w osiedlu Wielowieś.

2017

 • remont sali odczytowej oraz montaż ekranu elektrycznego, projektora i systemu linkowego, wyposażenie sali odczytowej w nowe gabloty wystawiennicze, sprzęt nagłaśniający- stacjonarny i przenośny,
 • doposażenie czytelni głównej w urządzenie wielofunkcyjne Ricoh, utworzenie oraz wyposażenie 8 stanowisk z dostępem do komputera i Internetu, wymiana starych, metalowych regałów na prasę i lady bibliotecznej,
 • utworzenie nowej strony internetowej Biblioteki,
 • utworzenie w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej 3 stanowisk z dostępem do komputera i Internetu dla użytkowników, instalacja monitora interaktywnego z komputerem, wymiana stolików i krzeseł, doposażenie "kącika malucha",
 • instalacja nowych zestawów komputerowych w dziale informacyjno- bibliograficznym i agendach Biblioteki Głównej,
 • doposażenie oddziału fonograficzno- muzycznego Filii nr 1 w zabawki edukacyjne dla dzieci z dysfunkcją wzroku oraz telewizor LG z 65- calowym ekranem, który wykorzystywany jest do projekcji filmów z audiodeskrypcją,
 • 10 sierpnia zmarła Barbara Kutyna Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu w latach 1984 - 1999,
 • grudzień - rozpoczęcie remontu pomieszczeń dla Filii nr 7 zlokalizowanych na osiedlu Dzików, ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26 i 12/27.

2018

 • luty - przeniesienie Filiii nr 7 do nowych, funkcjonalnych pomieszczeń o powierzchni 183,9 m2 zaadoptowanych i wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy i biblioteczny,
 • grudzień - zakup i montaż przed budynkiem Biblioteki Głównej wrzutni książek,

2019

 • 31 marca, zmarła Grażyna Dudzińska, długoletni bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, kierownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • 21 maja – 10 czerwca - w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano zadanie „Czytać poezje…”
 • 27 maja, zmarła Władysława Zioło – długoletni  bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu,
 • 1 grudnia – wprowadzono nową strukturę organizacyjną dostosowującą  układ stanowisk pracy do misji Biblioteki i potrzeb użytkowników. Połączono dział informacyjno - bibliograficzny z działem udostępniania zbiorów, tworząc dział udostępniania zbiorów, informacji i promocji.

2020

 • 12 marca - 4 maja i 9 - 29 listopada - Biblioteka Główna i filie biblioteczne były nieczynne z powodu pandemii COVID-19.
 • w ramach drobnych remontów prowadzonych w BG i filiach wymieniono:

- w magazynie 11 mb starych regałów na nowe

- wertykale i wykładzinę w Oddziale dla dzieci BG

 • grudzień - wydano informator "Tarnobrzeg - warto zobaczyć".