Wyniki czytelnicze (stan na 31.12.2017)

1. Wypożyczalnie:

 • zarejestrowani czytelnicy - 11 664 osoby
 • wypożyczenia księgozbioru - 251 553 wol.
 • wypożyczenia czasopism nieoprawnych - 8266
 • zbiorów specjalnych - 11 835 
 • odwiedziny - 129 335 osób

2. Czytelnie:

 • odwiedziny - 14 487 osób
 • wypożyczenia książek - 10 100 wol.
 • zbiory specjalne - 542 
 • wypożyczenia czasopism oprawnych - 97 wol.
 • wypożyczenia czasopism bieżących - 36 426 egz.
 • udzielone informacje - 6996

3. Działalność upowszechnieniowa:

 • ilość zorganizowanych imprez - 923
 • ilość uczestników - 15 208.

Zbiory (stan na 31.12.2017)

4. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej liczy ogółem - 216 644 wol.

W tym:

 • literatura piękna dla dorosłych - 78 653 wol.
 • literatura dla dzieci - 62 708 wol.
 • literatura popularnonaukowa - 73 118 wol.
 • czasopisma oprawne - 2 165 wol.

5. Zbiory specjalne:

 

 • filmy na płytach DVD - 163 szt.
 • kasety magnetofonowe - 22 417 szt. (w tym: 1 861 tytułów "Książki mówionej")
 • muzyka na płytach winylowych - 5 201 szt.
 • audiobooki na płytach CD - 2 426 szt.
 • muzyka na płytach CD - 1190 szt.

6. Dokumenty życia społecznego - 6 656 jednostek.