Szanowni Czytelnicy, z myślą o Was uruchamiamy nowy sposób zwracania wypożyczonych zbiorów. Przed wejściem do Biblioteki Głównej /ul. Szeroka 13/ ustawiona została wrzutnia książek, czyli urządzenie do samodzielnego zwrotu książek.

Wrzutnia umożliwia wygodny sposób oddania książek o każdej porze, również podczas świąt i dni wolnych od pracy. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad.

Zasady korzystania z wrzutni książek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

  • Do wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Głównej.
  • Wrzutnia jest dostępna przez cała dobę.
  • Książki z wrzutni wyjmowane są 2 razy dziennie w czasie pracy Biblioteki, o godz. 10.00 i 15.00.
  • Rejestracja w systemie bibliotecznym książek zwróconych do wrzutni poza godzinami pracy Biblioteki następuje w ciągu pierwszej godziny pracy najbliższego dnia roboczego a w godzinach pracy Biblioteki  w ciągu godziny po wyjęciu książek z wrzutni.
  • Dokonując zwrotu książek z wykorzystaniem wrzutni w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
  • Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, określone w pkt. 3 i 4.
  • Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
  • W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka może żądać od Użytkownika wyjaśnień.
  • Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane w Wypożyczalni Głównej osobiście lub telefonicznie ( tel. 15 822-47-45 wew. 11 )
  • Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

Zapraszamy do korzystania z wrzutni książek.

Nowości naszej biblioteki

Internetowy przewodnik po serwisach tematycznych WWW