Czytelnia Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu zaprasza do korzystania z nowej usługi jaką jest Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA. Jest to serwis Biblioteki Narodowej udostępniający bezpłatnie w wersji elektronicznej ponad 3 miliony publikacji. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują zarówno publikacje starsze, znajdujące się w domenie publicznej jak i te najnowsze, chronione prawem autorskim, ze szczególnym naciskiem na publikacje przydatne w kształceniu, pracy badawczej i dydaktycznej. Są to m.in. najnowsze wydania podręczników akademickich, monografii i skryptów, teksty źródłowe, gazety i czasopisma, w tym fachowe czasopisma specjalistyczne, recenzje, artykuły. Wśród dokumentów znajdują się również pocztówki, fotografie, rękopisy, mapy i atlasy. Academica gromadzi publikacje w różnych językach: polskim, angielskim, jidysz, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, ukraińskim, włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, hiszpańskim i wielu innych. Tematyka publikacji dotyczy wielu dziedzin wiedzy, m.in. historii, ekonomii, prawa, medycyny, psychologii, literatury.  Academica pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek. Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje nie ma możliwości pobierania i drukowania materiałów.

Ogólne zasady korzystania z systemu:

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Głównej MBP w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 13.
  • Z Academici mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani w tym systemie. Rejestracji na podstawie ważnej karty bibliotecznej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dokonują bibliotekarze w Czytelni Głównej.
  • Rejestracja użytkownika nie będącego czytelnikiem Biblioteki wiąże się ze złożeniem w Czytelni Głównej podpisanego oświadczenia, którego wzór znajduje się poniżej w załączeniu do Regulaminu.
  • Po zarejestrowaniu czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu pozwalające logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu a także dokonywać w domu na swoim komputerze rezerwacji wybranych obiektów.
  • Składanie rezerwacji wymaga zalogowania w portalu edu.pl
  • Logowanie odbywa się przy pomocy przydzielonego loginu oraz hasła. Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.
  • Z publikacji chronionej prawem autorskim, w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba. W momencie zakończenia korzystania z publikacji na terminalu, staje się ona dostępna dla kolejnych czytelników.
  • Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy biblioteki. Jednocześnie korzystać można z 5 publikacji.
  • Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji, pod adresem edu.pl

Zachęcamy do korzystania w naszej Bibliotece z bezpłatnego dostępu do zasobów elektronicznych systemu Academica.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [do pobrania poniżej].

Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica wraz z oświadczeniem użytkownika [załącznik do Regulaminu]

Nowości naszej biblioteki

Internetowy przewodnik po serwisach tematycznych WWW