Z usług ksero można skorzystać odpłatnie, zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 880), Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) oraz Cennikiem stanowiącym Zał. Nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Usługi ksero świadczy Czytelnia Główna oraz Filia nr 1.

Nowości naszej biblioteki

Internetowy przewodnik po serwisach tematycznych WWW