Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zaprasza do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz filiach funkcjonujących na terenie miasta.

Pozostałe usługi, jak wydruki, skanowanie, nagrywanie skanów na płytę CD/DVD są płatne, zgodnie z Cennikiem Opłat i Usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu /Zał. nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów/.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

 • Podstawą do korzystania ze stanowisk komputerowych jest pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi ważnej Karty bibliotecznej, która zostaje zwrócona użytkownikowi po zakończonej sesji.
 • Korzystanie z Internetu i komputera jest bezpłatne.
 • Pobierane są opłaty za wydruki, skanowanie oraz nagrywanie skanów na płytę CD/DVD zgodnie z Cennikiem opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.
 • Sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać nie dłużej niż 1 godzinę.
 • Internet udostępniany jest przede wszystkim w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych, dydaktycznych i naukowych użytkowników.
 • Użytkownik korzystać może tylko z zainstalowanych programów.
 • Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartość otwieranych stron.
 • Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego, odpowiada za jego uszkodzenie.
 • W przypadku problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza.

Zabrania się:

 • instalowania własnego oprogramowania,
 • kopiowania danych z nośników zewnętrznych na komputer lokalny bez wcześniejszego uzgodnienia z dyżurującym bibliotekarzem,
 • otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim i obrażąjących uczucia innych,
 • używania Internetu do prowadzenia działalności komercyjnej.

Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie. Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu (§25 - §32).

Nowości naszej biblioteki

Internetowy przewodnik po serwisach tematycznych WWW