Mikołaj w bibliotece// Nasze Miasto, styczeń 2013, nr 18, s. 6
Nie tylko dla dzieci// Tygodnik Nadwiślański,29.11.2012, nr 48, s.20
Biżuteria z fotografią// Echo Dnia, 18.12.2012, nr 294, s.6
Malarstwo seniorów// Echo Dnia,12.12.2012, nr 289, s.6
Kurs języka w bibliotece// Echo Dnia, 26.11.2012, nr 275, s. 6
Ks. Boniecki w Tarnobrzegu// Tygodnik Nadwiślański, 2012.11.15, nr 46, s. 3
Po Wójciku będzie Kin// Sztafeta, 2012.11.15, nr 46, s. 12
Sztuka  jako część życia// Tygodnik Nadwiślański, 2012.11.01, nr 44, s. 20
Reporter „Uwagi!” w Tarnobrzegu// Tygodnik Nadwiślański, 2012.11.01, nr 44, s. 19
Ksiądz Boniecki w Tarnobrzegu// Echo Dnia, 2012.11.08, nr 260, s.6
Wystawa tarnobrzeskiego malarza// Echo Dnia,  2012.09.26, nr 224, s.6
Pamiętniki na topie// Tygodnik Nadwiślański, 2012.10.18, nr 42, s. 16
Czytali na głos pamiętniki//Echo Dnia, 2012.10.13-14, nr 239, s. 6
Galeria Okno w Tarnobrzegu//Echo Dnia, 2012.10.09, nr 235, s. 6
Nagrodzą młodych poetów//Sztafeta, 2012.09.27, nr 39, s. 12
Z wierszem przez życie//Echo Dnia, 2012.09.26, nr 224, s. 7
Najmłodsi z Natalia Usenko // Merkuriusz Tarnobrzeski, 2012, czerwiec, nr 177, s. 4
Sienkiewiczowskie wieczory // Merkuriusz Tarnobrzeski, 2012, czerwiec, nr 177, s. 4
Cały Tarnobrzeg czyta dzieciom// Tygodnik Nadwiślański, 2012.06.14, nr 24, s. 32
Straszony w książce zamknięte// Tygodnik Nadwiślański, 2012.06.14, nr 24, s. 15
Czytajmy bajki dzieciom // Echo Dnia, 2012.06.05, nr 129, s.3
Biblioteka zaprasza// Nasze Miasto, maj 2012, nr 13 s.14
W setną rocznicę…// Nasze Miasto, maj 2012, nr 13 s.4
Literackie autoprezentacje// Merkuriusz Tarnobrzeski, maj 2012, nr 176 s.4
Biblioteki są ciągle w grze// Merkuriusz Tarnobrzeski, maj 2012, nr 176 s.4
Pod batutą Macieja Tworka// Merkuriusz Tarnobrzeski, maj 2012, nr 176, s. 4
Radosna biblioteka// Echo Dnia, 17.05. 2012, nr 113,s.6
Oferta Kulturalna MBP w Tarnobrzegu// Podkarpacki Informator Kulturalny, 2012 marzec-kwiecień, nr 76 s. 29.
Jan Słomka - sołtys niezwyczajny// Tygodnik Nadwiślański, 2012.26.04, nr 17, s. 14.
O wójcie, co pamiętniki pisał// Echo Dnia, 2012.21-22.04, nr93, s. 6
Na początek wystawa//Echo Dnia, 2012.16.04, nr 88, s.6
O międzyludzkich relacjach słów kilka// Echo Dnia, 2012,14-15.04, nr 87, s.6
Znany czy nieznany?// Gość Niedzielny, 2012  marzec, nr 10/906
Oddać się poezji// Merkuriusz Tarnobrzeski, 2012 marzec, nr174
Literackie prezentacje// Merkuriusz Tarnobrzeski, 2012 marzec, nr174
Laureaci II edycji konkursu „Tarnobrzeskie straszony”//Merkuriusz Tarnobrzeski, 2012 marzec, nr174
O Białoszewskim w Tarnobrzegu// Echo Dnia, 2012.03.31, nr 77, s. 6
Czytanie w wersji elektronicznej// Echo Dnia, 2012.03.06, nr 55,s.3
Sienkiewicz w teologicznej odsłonie// Echo Dnia, 2012.03.04, nr 53, s.7
Prezentują tarnobrzeskie ulice, place, ronda// Echo Dnia, 2012.02.29, nr 50, s.8
„My się nudy nie boimy…”// Merkuriusz Tarnobrzeski, 26.01.2012, nr 172, s. 4
Ferie z książką w Tarnobrzegu// Echo Dnia, 25.01.2012, nr 20, s. 6
Tarnobrzeskie ulice// Nasze Miasto, luty, 2012, nr 10, s. 4
Barwy przeszłości w powieściach J.I. Kraszewskiego// Nasze Miasto, luty 2012, nr 10, s. 13
Oceniaj, co czytaj// Sztafeta, 9.02.2012, nr 6, s. 12
„Nudno nie było…”- ferie w bibliotece // Merkuriusz Tarnobrzeski, luty 2012, nr 173, s. 4
Książki zawdzięczam TVP // Sztafeta, 23.02.2012, nr 8, s. 15