szafa pamiecim

Tarnobrzeg pamięta – pod takim hasłem 3 października w rocznicę wypędzenia żydowskich mieszkańców z miasta odbyło się wiele imprez upamiętniających to wydarzenie. Lekcje historyczne dla młodzieży, marsz pamięci, a także otwarcie Szafy Pamięci. Od kilku lat, z inicjatywy Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, początkiem października tarnobrzeżanie spotykają się, by wspomnieć dawnych mieszkańców miasta. Data jest nieprzypadkowa, bo 2 października 1939 r. Niemcy wypędzili ich do sowieckiej strefy okupacyjnej. W poniedziałek 3 października w południe przy ohelu na cmentarzu żydowskim w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie mieszkańców miasta, które rozpoczęło całe wydarzenie. 

Stąd bowiem wyruszył Marsz Pamięci ulicami miasta w kierunku dawnej synagogi - dziś Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka, gdzie pod pamiątkową tablicą zostały zapalone znicze. Uczestnicy następnie udali się do środka budynku, gdzie nastąpiło otwarcie Tarnobrzeskiej Szafy Pamięci, w której złożone zostały teczki z nazwiskami w języku polskim i hebrajskim dawnych żydowskich mieszkańców. 

„Tarnobrzescy Żydzi zostali wyrzuceni z lokalnej świadomości i historii. „Szafa pamięci” jest jedną z prób odwrócenia tego procesu – mówił prezes Towarzystwa Tadeusz Zych. - Ukryte w niej imiona tarnobrzeskich Żydów są nie tylko przypomnieniem pamięci o nich, ale to także wyraz wdzięczności i hołdu im złożonemu. Bez nich nie można zrozumieć historii Tarnobrzega. Ten „mówiący” mebel stoi w miejscu niezwykłym, najbardziej świętym dla żydowskiej społeczności, we wnętrzu byłej tarnobrzeskiej synagogi. W miejscu, gdzie kiedyś była czytana najważniejsza z Ksiąg, teraz możemy czytać „księgę pamięci”. Niech przywrócona pamięć, stanie się jednym z fundamentów naszej tożsamości”.

Inicjatywę Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego wsparli: Miejska Biblioteka Publiczna, Tarnobrzeski Dom Kultury oraz wolontariuszki: Justyna Uchańska i Renata Domka. Środki na jej realizację pochodzą z dotacji Urzędu Miasta Tarnobrzega.  

Gośćmi wydarzenia byli także przedstawiciele Muzeum POLIN z Warszawy,którzy przeprowadzili warsztaty dla tarnobrzeskich uczniów.

szafa pamieci