niepodleglam1Do końca roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka czynna jest wystawa „Niepokorna, Niepodległa”. Ta literacka wędrówka po 123 latach niewoli przygotowana w oparciu o literaturę historyczną, pamiętnikarską oraz piękną ze szczególnym uwzględnieniem publikacji regionalnych uzupełniona została reprodukcjami obrazów wybitnych malarzy - Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Stanisława Bagińskiego.

Scenariusz opracowany został tak, jak toczyły się losy Polski w tym okresie historii. Od konfederacji barskiej, poprzez insurekcję kościuszkowską, wojny napoleońskie, powstania listopadowe i styczniowe, epopeję Legionów Józefa Piłsudskiego do listopada 1918 roku. Na wystawie prezentowych jest kilkanaście biogramów miejscowych bohaterów powstań , wśród których wybijają się przedstawiciele rodu Tarnowskich - właścicieli Dzikowa. Począwszy od Rafała Tarnowskiego, konfederata barskiego i powstańca kościuszkowskiego po Juliusza, powstańca styczniowego. W gronie tym znalazło się także wielu przedstawicieli miejscowej inteligencji, mieszczanie a nawet włościanie. Nie mniej bogato wygląda udział mieszkańców Tarnobrzega na frontach I wojny światowej. Kilkanaście kolejnych biogramów zaprezentowanych w tej części ekspozycji to niewielka część z bardzo długiej listy nazwisk.

Akcentem kończącym ekspozycję są wydarzenia z listopada 1918 r. w Tarnobrzegu jak i Warszawie. Moment, kiedy do Tarnobrzega dociera wiadomość o upadku Austrii podkreśla piękny wiersz Ferdynanda Kurasia, "Witaj, Ojczyzno, w aureoli chwały". Wydarzenia warszawskie natomiast przypominają skany winiet ówczesnej prasy donoszącej o powrocie Piłsudskiego, oraz fotografia z powitania w dniu 10 listopada.

Do opracowania biogramów prezentowanych na wystawie osób  wykorzystano Słownik legionistów Tarnobrzeskich Bogusława Szwedo, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny Tadeusza Zycha oraz obszerne fragmenty artykułów historycznych Piotra Welanyka publikowanych na łamach Tygodnika Nadwiślańskiego. Podczas wernisażu wystawy, który odbył się 5 listopada 2018 roku, postać jednego z współpracowników Józefa Piłsudskiego - generała  Lucjana Żeligowskiego przedstawił Janusz Kłos, prezes koła Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnobrzegu.

Prezentowana na wystawie literatura pochodzi ze zbiorów własnych Biblioteki natomiast historyczne artefakty - czapka maciejówka, pistolety skałkowe, biała broń ze zbiorów prywatnych

Wystawa czynna do 28.12.2018. Serdecznie zapraszamy.

niepodleglam