ScanImage487qW roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości swój jubileusz XX-lecia obchodzi kwartalnik społeczno-kulturalny DZIKOVIA, od początku, tj. od 1998 roku wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. O kulisach powstania i redagowania pisma, 21.11.2018 roku w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej opowiedział jego pomysłodawca i redaktor naczelny, a jednocześnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, dr Adam Wójcik-Łużycki.

Spotkanie było też okazją do przypomnienia dokonań TPT, najstarszej tarnobrzeskiej organizacji pozarządowej. Zaprezentowany został premierowy nr 76 DZIKOVII, natomiast uczestnicy spotkania i sympatycy pisma mogli uzyskać wiele jego archiwalnych numerów.

 

ScanImage487