czytanie 2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, w sobotę 4 września, wzięła udział w X edycji Narodowego Czytania. Lekturą jubileuszowej odsłony była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka publicznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent Rzeczpospolitej Polskie Andrzej Duda, który to wydarzenie objął honorowym patronatem. https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2021/ 

W tym roku zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli przedstawiciele Tarnobrzeskiej Rady Seniorów, dziennikarze, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, nauczyciele i uczniowie, czytelnicy oraz bibliotekarze. Przyjęta przez organizatorów forma sprawiła, że w jedną postać dramatu mogło się wcielić kilka osób. Zachowując ciągłość utworu czytano zarówno z podziałem na role jak też indywidualnie. Słowo wstępne o autorce i jej twórczości jak również genezę utworu przedstawiła Dorota Ziętek, polonistka. W klimat epoki wprowadziła muzyka filmowa z lat trzydziestych w wykonaniu Leopolda Miłkowskiego oraz specjalnie zaaranżowana sceneria. Tegorocznej edycji towarzyszyła również prezentacja kolejnych wydań „Moralności pani Dulskiej” oraz wystawa plakatów teatralnych do sztuki Gabrieli Zapolskiej. Na zakończenie, uczestnikom tegorocznej jubileuszowej X edycji Narodowego Czytania, wręczono pamiątkowe certyfikaty.

Dziękujemy bardzo wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu oraz firmie Studio Foto Bena za użyczenie rekwizytów.