aa czołowem

„Miechocin przez wieki do teraźniejszości” to ekspozycja ukazująca historię najstarszego osiedla naszego miasta. To też przypomnienie mieszkańców, nauczycieli, kapłanów, legionistów i artystów urodzonych w Miechocinie, bądź z nim przez lata związanych. Poprzez prezentowane archiwalne zdjęcia, oryginalne dokumenty, przedmioty oraz literaturę zwiedzający może poznać dzieje ”kolebki Tarnobrzega” od czasów prehistorycznych, aż po lata 70. ubiegłego wieku.

Biblioteka, korzystając z uprzejmości osób prywatnych, instytucji oraz domen publicznych, takich jak Polona czy Narodowe Archiwum w Krakowie zgromadziła wiele ciekawych i unikatowych obiektów. W historyczną wędrówkę wprowadza artykuł dr. Jachno dotyczący XIX-wiecznych badań miechocińskich skamielin. Następnie przenosimy się w czasy ceramiki miechocińskiej. W tej części wystawy prezentowane są nie tylko fragmenty naczyń, ale również efekty badań archeologicznych z lat 60 tych. Nierozerwalną i niezwykle ważną częścią historii Miechocina jest kościół i parafia. Wśród prezentowanych tu eksponatów oprócz archiwalnych zdjęć kościoła z lat 30. ubiegłego wieku, na szczególną uwagę zasługują XVIII-wieczne ornaty, naczynie liturgiczne z 1853 roku oraz haftowana bursa z herbem Leliwa. Ponadto zobaczyć można oryginalne dokumenty świadczące o życiu parafialnym, takie jak upoważnienie do zbierania składek na odnowienie kościoła miechocińskiego z dnia 2 lutego 1929 r., czy projekt bramy cmentarnej. Osobną część stanowią księgi z parafialnej biblioteki, a wśród nich Mszał Missale Romanum z 1750 roku. Wśród dokumentów dotyczących historii oświaty na szczególną uwagę zasługują dzienniki szkolne z lat 1899/900 oraz pisma – prośby o wydanie duplikatów świadectw, czy same świadectwa. Całość ekspozycji uzupełnia literatura regionalna, wśród której dominują publikacje Józefa i Wojciecha Rawskich.

Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 18 kwietnia 2023. Wydarzenie zgromadziło zarówno mieszkańców osiedla jak i osoby zainteresowane historią miasta. Wystawę otworzyła pomysłodawczyni Maria Pałkus miechocinianka z pochodzenia. W swojej prelekcji pani Maria nie tylko wspomniała o swoich rodzinnych powiązaniach z Józefem i Wojciechem Rawskimi ale również przybliżyła krótki rys historyczny miejscowości, zajęcia mieszkańców z szczególnym uwzględnieniem bartnictwa oraz historię szkolnictwa.

Z pomysłodawczynią ekspozycji Marią Pałkus oraz Heleną Półrolniczak mieszkanką Miechocina rozmawiał Robert Pytka z Radia Rzeszów.

 

Wystawa czynna do 30 maja 2023 roku w godz od 10.00 do 16.30 (poniedziałek – piątek)

Zapraszamy