5amm Pierwszym elementem zadania „Wiem – pamiętam – szanuję”, dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”, było przeprowadzenie spotkań „Biało czerwona na wietrze roztańczona”, w dniach od 26.04 – 02.5.2023 we wszystkich agendach i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.

Bibliotekarze, poprzez bardzo zróżnicowane formy pracy, przybliżyli najmłodszym genezę święta Dnia Flagi, znaczenie barw oraz obowiązujące zasady eksponowania jednego z naszych symboli narodowych.Spotkania, podczas których wykorzystano fragmenty literatury, gry edukacyjne, quizy, prezentacje multimedialne, karaoke oraz manualne zdolności uczestników w sposób lekki a jednocześnie z należytym szacunkiem wprowadziły dzieci w świadomy odbiór nadchodzącego święta. Wykonane podczas spotkań kontury mapy Polski i flag wypełnione biało – czerwonymi sercami czy dłońmi to tylko niektóre z przykładów wyrażające poczucie tożsamości narodowej przez najmłodszych.
W spotkaniach uczestniczyły dzieci z przedszkoli i klas wczesnoszkolnych, wychowankowie Przedszkola Integracyjnego, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie.
Na zakończenie, każdy otrzymał symboliczną chorągiewkę.