Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.tarnobrzeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR) i nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.


Wyłączenia:

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne opublikowane przed 23 września 2019 roku nie są wykorzystywane do bieżących zadań MBP w Tarnobrzegu i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom. Zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • część kroniki strony internetowej za lata 2001 – 2016 jest niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus,
 • mapę strony,
 • podstronę z katalogami elektronicznymi „Szukam książki” wyposażoną w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. posiada możliwość zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu,
 • jest dostosowana do smartfonów i tabletów,
 • strona internetowa https://mbp.tarnobrzeg.pl wyposażona jest w mechanizm umożliwiający zmianę kontrastu strony, wielkość i rozmiar czcionki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.04.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się Pawłem Kucharczykiem, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu 15 822-47-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna:

 

Budynek Główny MBP, ul. Szeroka 13

 • budynek posiada 2 wejścia, od ulicy Szerokiej dla użytkowników oraz wyjście ewakuacyjne od strony parkingu,
 • wejście od ulicy Szerokiej, bez schodów, z wymiarowymi drzwiami dwuskrzydłowymi umożliwia wjazd do budynku osobom na wózku,
 • ograniczony jest dostęp dla osób na wózkach do czytelni zlokalizowanej na I piętrze z powodu braku windy osobowej lub też platformy przyschodowej,
 • toalety nie przystosowane są dla osób niepełnosprawnych,
 • brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • obok budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Budynek MBP jest obiektem dawnej synagogi, modernizacja i przebudowa ciągów komunikacyjnych wewnątrz jest niemożliwa.

 

Filia nr 1 - Osiedle Serbinów
ul. M. Dąbrowskiej 31a

 • Filia usytuowana jest w samodzielnym budynku na parterze, z dostępem bezpośrednio z chodnika,
 • drzwi wejściowe wymiarowe, dostosowane do podjazdu dla osób niepełnosprawnych i starszych na wózkach,
 • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • Filia wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny oraz zbiory umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki przez osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z dysfunkcją wzroku,
 • brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących
 • przed budynkiem Filii znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 2 - Osiedle Siarkowiec
ul. Kopernika 5

 • Filia z bezpośrednim wejściem z poziomu chodnika, drzwi wymiarowe umożliwiające łatwy dostęp dla osób na wózkach,
 • łatwy dostęp do zbiorów, rozmieszczenie regałów umożliwiające poruszanie się osoby na wózku, z ograniczeniem ruchowym oraz innymi niepełnosprawnościami,
 • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr3 - Osiedle Miechocin
ul. Krzywa 2

 • Filia zlokalizowana jest w domu osiedlowym,
 • dostęp do biblioteki dla osób na wózkach z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • osoby na wózkach mają utrudnione korzystanie ze zbiorów biblioteki,
 • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • przed budynkiem Filii znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Filia nr 4 - Osiedle Mokrzyszów
ul. Sienkiewicza 213

 • Filia posiada wymiarowe drzwi wejściowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
 • osoby starsze, z niepełnosprawnościami mogą wejść do filii korzystając z barierki zamontowanej przy schodach,
 • czytelnicy na wózkach nie mają możliwości swobodnego poruszania się między regałami,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się parking.

Filia nr 5 -Osiedle Wielowieś
ul. Warszawska 310B

 • Filia zlokalizowana jest na parterze domu osiedlowego,
 • dostęp do pomieszczeń, ze względu na brak podjazdu, nie jest możliwy dla osób na wózkach,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • przed budynkiem znajduje się parking

Filia Nr 6 - Osiedle Sobów
ul. Kościelna 3

 • Filia usytuowana jest w budynku osiedlowym, wielofunkcyjnym na I piętrze, dostęp wewnętrzną klatką schodową,
 • klatka schodowa nie posiada windy ani platformy przyschodowej,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 7 - Osiedle Dzików
ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26/27

 • filia usytuowana na parterze bloku mieszkalnego,
 • dostęp do biblioteki dla osób niepełnosprawnych, na wózkach wejściem z wymiarowymi drzwiami z poziomu tarasu handlowego znajdującego się przed budynkiem,
 • osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się między regałami,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 8 - Osiedle Przywiśle
ul. Kosmonautów 4

 • Filia usytuowana w pomieszczeniu o powierzchni 31m2 na parterze, w pomieszczeniu Przedszkola,
 • osoby niepełnosprawne na wózkach, nie mają możliwości wjazdu do pomieszczenia Filii,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nowości naszej biblioteki

Internetowy przewodnik po serwisach tematycznych WWW