larix logom

Czytanie książek stało się łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych dzięki „czytakom” i książkom mówionym, dostępnym w naszej Bibliotece. Miejska Biblioteka Publiczna im. Michała Marczaka w Tarnobrzegu po raz kolejny przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2023” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. 

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu Filia nr 1 na osiedlu Serbinów otrzymała pod koniec minionego roku nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Nasza placówka wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór liczy obecnie 3462 książki mówione i będzie wciąż powiększany o nowe ciekawe pozycje książkowe. Zapraszamy do Filii nr 1 na osiedlu Serbinów!

larix logoMinisterstwo logo