laki2mRejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Siejmy łąki kwietne”. Jego cel to popularyzowanie idei uprawiania łąk kwietnych i korzyści z tego wynikających oraz upowszechnianie wiedzy o życiu pszczół i ich znaczeniu w przyrodzie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy samodzielnie wykonają plakat spełniający cele konkursu. Praca powinna też zawierać trafne hasło.

Konkurs trwa od 15 lutego 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród głównych i wyróżnień.

Komisja Konkursowa oceniać będzie zgodność pracy z tematem, trafność hasła, oryginalność i walory artystyczne.

Regulamin konkursu

Klauzula

Karta zgłoszenia

laki