03 01„Książki dla całej rodziny”, to również temat dyskusji panelowej, jaką poprowadził 24 maja tarnobrzeski krytyk literacki - Grzegorz Kociuba. Przez ponad 2 godziny zaproszeni do dyskusji autorzy: Joanna Krzyżanek, Łukasz Zabdyr oraz dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu – Marta Żurawiecka wraz z publicznością rozmawiali na temat czytelnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych. Zebrani dyskutowali również o funkcjonowaniu i oddziaływaniu kanonu literackiego w czytelnictwie powszechnym. 

Zastanawiano się nad rolą literatury w kształtowaniu osobowości człowieka, jego systemu wartości i w tym kontekście na własnych przykładach rozmawiano o wartościowych książkach, które były lub w dalszym ciągu są ważne dla rozmówców i ich rodzin.