koncert koled1Koncert kolęd w Filii nr 1 , 22 stycznia b.r. zgromadził liczną publiczność, wśród której nie zabrakło czytelników biblioteki, uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, seniorów z Domu Dziennego Pobytu, członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnobrzegu oraz Dyskusyjnego Klubu Książki.

Z bogatym i doskonale przygotowanym repertuarem wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu, w tym: zespół gitar klasycznych, Zofia Piwowar – skrzypce, Marcelina Obara - fortepian, Jakub Ziółkowski – akordeon, Jakub Rawski - gitara, Konstancja Bulwa - wiolonczela, Julia Białko – fortepiano, Maria Wójcik i Mateusz Złotoczyński - skrzypce, Filip Budziło - klarnet i Olaf Budziło – gitara. Interpretacje instrumentalne kolęd wzbogacił występ Marceliny Obary, która przy akompaniamencie pani Danuty Dudziak zaśpiewała dwie pastorałki: “Biała gwiazdka” i “Bosy pastuszek”. Uczniów przygotowali nauczyciele: Danuta Dudziak, Ewa Ryś, Krzysztof Garbacz, Piotr Wójcik, Piotr Wyzga, Małgorzata Chojnacka, Beata Roman oraz pan Bronisław Niezgoda, który tradycyjnie już koncert poprowadził. Wspaniałym zakończeniem uroczystego spotkania było wspólne zaśpiewanie „Wśród nocnej ciszy”, "Do szopy hej pasterze", "Mędrcy świata" i "Bóg się rodzi".

koncert koled