plakatmrzMiejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu  zaprasza do oglądania prezentowanej od 28.01.2019 do 28.02.2019 wystawy fotograficznej "Dolina rzeki Smarkatej - projekt rezerwatu przyrody".

Autorami zdjęć są pasjonaci przyrody: Monika Jabłońska, Grzegorz Kiliański, Łukasz Milanowski, Piotr Morawski, Monika Ogorzałek, Tomasz Sokołowski, Sylwia Tomala, Sebastian Warchoł i Janusz Wepsięć, zaangażowani w akcję ratowania urokliwego miejsca, jakim jest doliny Smarkatej. Wystawę uzupełniają plansze, broszury, foldery i publikacje edukacyjne wydawane przez Regionalne Centrum Promocji Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Smarkata, na nieuregulowanym odcinku, jest jednym z ostatnich naturalnych cieków w Puszczy Sandomierskiej. Jest miejscem życia wielu chronionych i cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków roślin i zwierząt. Dlatego też, z troski o zachowanie tak wyjątkowego miejsca, narodził się pomysł objęcia tego terenu ochroną prawną i utworzenia tam rezerwatu przyrody.

plakat