Stanisław Dziubakm

Od 28 maja do 04 lipca w Galerii Okno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu oglądać można unikatowe prace tarnobrzeskiego artysty Stanisława Dziubaka. Stanisław Dziubak urodził się w 1955 r. w Żelechowie. W 1975 roku ukończył z dyplomem z plecionkarstwa Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. 

W latach 1975 - 1983  był projektantem w Wikliniarskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego i Ludowego „Jedność” w Rudniku nad Sanem. Od 1983 roku pracował jako  instruktor plastyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Tarnobrzegu, później w Tarnobrzeskim Domu Kultury  do 2020 roku był kierownikiem Działu Wydawnictw, Promocji i Informacji. W 1988 roku otrzymał z Ministerstwa Kultury uprawnienia artysty plastyka a w 2001 r. na podstawie prac i dorobku artystycznego został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2000 do 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”. Prowadził zajęcia w Narodowym Centrum Kultury oraz w Stowarzyszeniu „Akademia Łucznica”.

Zorganizował ponad 50 plenerów artystycznych krajowych i międzynarodowych podczas, których pełnił także funkcję kuratora. Propagował wiklinę w sztuce, stworzył wiele obiektów plenerowych z wikliny w różnych miejscach na terenie Polski. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z młodymi adeptami sztuki wikliniarskiej. Współorganizował 10. edycji seminariów naukowych „NATURA– KULTURA” w Arboretum w Bolestraszycach.

Uczestniczył w 3 Festiwalach Wikliny w Danii, 5 Międzynarodowych Plenerach Wikliny Artystycznej na Ukrainie i 2 Międzynarodowych Festiwalach Tkaniny Artystycznej w Krakowie. Artysta swoje prace prezentował na 30 wystawach indywidualnych i uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Za twórczość artystyczną i szczególne osiągnięcia otrzymał 7 nagród w profesjonalnych konkursach plastycznych, 2 nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego, w tym jedną za całokształt dorobku w dziedzinie kultury i sztuki.

Najnowsza wystawa Stanisława Dziubaka prezentowana w Galerii Okno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu nosi tytuł „Wikliną i kolorem”.

Po doświadczeniach autora z wikliną wykorzystywaną jako materiał do projektowania przedmiotów użytkowych, medium do tworzenia rzeźb oraz form plenerowych w różnych przestrzeniach, najczęściej parków i ogrodów, przyszedł czas na jeszcze inne jej wykorzystanie. Tym razem są to kompozycje malarskie. Sploty wiklinowe służą jako działania fakturowe, a kolor naturalny tego tworzywa, jest wzbogacony kolorem farb akrylowych. Wszystko to odbywa się na powierzchni płótna i zamknięte w ramy tworzy abstrakcyjne obrazy. Takie wykorzystanie wikliny w połączeniu z kolorem, jest oryginalnym, autorskim rozwiązaniem zaproponowanym przez Stanisława Dziubaka.