bmZ okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka dr hab. Tadeusz Zych poprowadził spotkanie „Żyli wśród nas — z tarnobrzeskiej »Szafy Pamięci«, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu oraz mieszkańcy miasta.

Obchody tego dnia to doskonały moment na przypomnienia tragicznego losu ludności żydowskiej, w tym mieszkańców Tarnobrzega, zamordowanych podczas Holokaustu. Tadeusz Zych, w swoim wykładzie, przybliżył historię Narodu Żydowskiego, jego obecności w dziejach Polski oraz podkreślił rolę, jaką na przestrzeni lat odegrał w życiu gospodarczym i kulturalnym. Historyk przytoczył jednocześnie przykłady konfliktów i pomówień, które powodowały narastanie nastrojów antysemickich. Pogłębiały je na przestrzeni wieków m.in. inność w ubiorze, odrębność kulturowa oraz odmienna obrzędowość. Druga część wykładu to historia Tarnobrzeskich Żydów. Tu przypomniani zostali wybitni nauczyciele, lekarze, drukarze i rzemieślnicy, z których usług korzystali wszyscy mieszkańcy miasta do momentu wybuchu II wojny światowej. Tarnobrzeski Holokaust to dwie daty: 2 października – wypędzenie ludności żydowskiej do sowieckiej strefy okupacyjnej, gdzie nad Sanem dokonała się jej masakra oraz marzec 1942 roku, kiedy to w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej nastąpiło jej deportowanie do obozów zagłady, głównie w Bełżcu. By nie zaginęła pamięć o tych, którzy przez dziesiątki lat tworzyli historię i klimat naszego miasta, w roku ubiegłym zainstalowana została w Bibliotece Głównej »Szafa Pamięci«, którą na zakończenie uczestnikom spotkania zaprezentował wykładowca.